8 november 2016

Pedagogische Visie

Bij Opvoedplus gaan we uit van positief opvoeden vanuit pedagogische expertise. Dit wordt gerealiseerd door te werken vanuit een eenduidige visie die zowel door onze gastouders als de gezinnen wordt onderschreven. Een kind groeit, letterlijk en figuurlijk, door positieve aandacht, stimulansen en een veilig pedagogisch klimaat.

Opvoedplus stimuleert gastouders in het werken vanuit onze pedagogische visie, door ze te laten reflecteren op hun werk. Waar nodig wordt bijgestuurd in hun aanpak en regelmatig worden workshops en cursussen georganiseerd om te zorgen dat de kennis van onze gastouders actueel en passend blijft.

Met een positieve aanpak stellen we ons ten doel om kinderen te stimuleren in het ontwikkelen van hun talenten en sociaal-emotionele vaardigheden. Ook wordt er door de gastouders aan gewerkt om zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid bij kinderen te vergroten, door hen (op eigen niveau) te betrekken bij dagelijkse bezigheden. Tot slot biedt een consequente aanpak duidelijkheid en voorspelbaarheid, zodat zowel het kind, ouders als gastouder weten waar ze aan toe zijn.

 

Klik hier voor onze LRK pagina en inspectierapporten

Klik hier voor de inspectierapporten van de gastouders.

Irisstraat 81, 2565 TG, Den Haag
info@opvoedplus.nl
06-29 62 26 48