18 februari 2016

Opvangvormen

Dagopvang en naschoolse opvang
Voor een gezin met een vaste weekstructuur, biedt Opvoedplus dagopvang of naschoolse opvang door een gastouder. In het vaststellen van de opvangdagen en tijden kan rekening worden gehouden met naschoolse activiteiten van de kinderen, zodat deze door kunnen blijven gaan. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over licht huishoudelijk werk dat de gastouder kan doen. Wel ligt de prioriteit altijd bij de kinderen.
Dagopvang en naschoolse opvang kan plaatsvinden bij de gastouder thuis of bij het gezin thuis.

Plusopvang
Opvang voor kinderen met speciale behoeften.
Opvoedplus biedt de mogelijkheid tot de opvang, opvoeding en verzorging van kinderen met speciale behoeften. Een gastouder die deze opvang verzorgt heeft de nodige ervaring in dit vakgebied en voldoet daarnaast aan de wettelijk gestelde eisen voor een gastouder.
In overleg met het gezin en (indien mogelijk) het kind, kunnen doelen worden opgesteld waar de gastouder samen met het kind aan gaat werken. Deze doelen zullen iedere 3 maanden worden geëvalueerd. Wij bemiddelen ook in PGB opvang.

24-Uursopvang
Voor meerdaagse afwezigheid van ouders biedt Opvoedplus de 24uursopvang, waarbij een gastouder voor een nacht of meerdere dagen en nachten achter elkaar de kinderen opvangt. De gastouder blijft overnachten en staat dag en nacht voor de kinderen klaar. Huishoudelijke taken worden overgenomen en de gehele verzorging van de kinderen zal door de gastouder in goede banen worden geleid. Van tevoren wordt een schema opgesteld met het gezin, waarin wensen en verwachtingen kunnen worden aangegeven betreffende de verzorging en begeleiding van de kinderen.

Irisstraat 81, 2565 TG, Den Haag
info@opvoedplus.nl
06-29 62 26 48