18 februari 2016

Bemiddeling en begeleiding

Nadat een inschrijving van een gezin is ontvangen, wordt de bemiddelingsprocedure opgestart. Hierbij wordt aan de hand van de wensen van het gezin bekeken welke gastouder passend lijkt bij het gezin. Wanneer Opvoedplus een geschikte gastouder denkt te hebben, wordt een afspraak gemaakt voor het kennismakingsgesprek. In een kennismakingsgesprek tussen gezin en potentiele gastouder wordt bepaald of er een match is. Naar aanleiding hiervan wordt al dan niet een matchgesprek gevoerd met een bemiddelingsmedewerker erbij. Hierin worden afspraken gemaakt waarna een contract wordt opgesteld tussen de betreffende partijen.

Twee keer per opvangjaar zal een evaluatie plaatsvinden op de opvanglocatie, om te bepalen in hoeverre de opvang aan de wensen en verwachtingen van alle partijen voldoet, en welke eventuele aandachtspunten er zijn. Daarnaast zijn de pedagogen van Opvoedplus gedurende de periode dat er opvang wordt verleend, altijd bereikbaar voor vragen of tips.

Irisstraat 81, 2565 TG, Den Haag
info@opvoedplus.nl
06-29 62 26 48